Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dopuszczalna masa całkowita pojazdów drogowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojazdu
Jednostka
miary
przyczepa
naczepa
ciągnik samochodowy siodłowy
samochód ciężarowy