Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Data zawarcia transakcji
Pozycja grupowania:
Lokale, domy, grunty
Jednostka
miary
Lokal mieszkalny
Dom jednorodzinny
Grunt pod budownictwo mieszkaniowe