Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kredyty i pożyczki
Pozycja grupowania:
Kredyty i pozyczki wg terminu i podmiotu
Jednostka
miary
udzielone przez rezydentów
pozostałe podmioty
monetarne instytucje finansowe - rezydentów
przedsiebiorstwa niefinansowe - rezydentów
z terminem pierwotnym powyżej 1 roku
pozostałe podmioty
monetarne instytucje finansowe - rezydentów
przedsiębiorstwa niefinansowe - rezydentów
z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie