Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba łazienek i wc
Pozycja grupowania:
Domy
Jednostka
miary
Dom jednorodzinny