Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia domu jednorodzinnego
Pozycja grupowania:
Domy
Jednostka
miary
Dom jednorodzinny