Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena detaliczna
Pozycja grupowania:
Lista reprezentantów owoców i warzyw
Jednostka
miary
Owoce świeże lub chłodzone
Warzywa świeże lub chłodzone
Warzywa suszone i pozostałe przetwory warzywne
Ziemniaki, przetwory ziemniaczane
Pozostałe warzywa bulwiaste i przetwory z warzyw bulwiastych