Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Cena detaliczna
Pozycja grupowania:
Lista reprezentantów towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów na własne potrzeby mieszkaniowe
Jednostka
miary
Zakup nowych mieszkań
Mieszkania wybudowane przez ich właścicieli i większe renowacje
Inne usługi związane z nabywaniem mieszkań
Większe naprawy i czynności konserwacyjne
Ubezpieczenie związane z mieszkaniami
Inne usługi związane z własnością mieszkań