Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1 wiersz 161 kolumna 4 lit. c)


Brak rozwinięcia wymiarów