Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 229 kolumna 4 lit. e)


Brak rozwinięcia wymiarów