Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba sesji i wyznaczonych spraw
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_1.2.1_W)
Jednostka
miary
WSC (skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem)
Cps (pomoc sądowa)
Co
Nc
Ns (nieprocesowe)
CG-G (szkody geologiczne i górnicze)
C (procesowe)
Ogółem sprawy cywilne (suma wierszy od 02 do 08)