Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)


Brak rozwinięcia wymiarów