Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)


Brak rozwinięcia wymiarów