Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego


Brak rozwinięcia wymiarów