Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obsada Sądu (Wydziału)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S01R_5.2_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (S01R_5.2_K)
Jednostka
miary
Inni pracownicyw tym liczba według limitu etatów świadczących usługi na rzecz e-sądu
Inni pracownicyLiczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym
Inni pracownicyLiczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Inni pracownicyW tym obsada osób świadczących usługi na rzecz e-sądu
Inni pracownicyObsada średniookresowa
Inni pracownicyLiczba według limitu etatów w okresie statystycznym
Inni pracownicyLiczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Pracownicy administracyjni asystenci sędzióww tym liczba według limitu etatów świadczących usługi na rzecz e-sądu
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówLiczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówLiczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówW tym obsada osób świadczących usługi na rzecz e-sądu
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówObsada średniookresowa
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówLiczba według limitu etatów w okresie statystycznym
Pracownicy administracyjni asystenci sędziówLiczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Pracownicy administracyjni urzędnicyw tym liczba według limitu etatów świadczących usługi na rzecz e-sądu
Pracownicy administracyjni urzędnicyLiczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym
Pracownicy administracyjni urzędnicyLiczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Pracownicy administracyjni urzędnicyW tym obsada osób świadczących usługi na rzecz e-sądu
Pracownicy administracyjni urzędnicyObsada średniookresowa
Pracownicy administracyjni urzędnicyLiczba według limitu etatów w okresie statystycznym
Pracownicy administracyjni urzędnicyLiczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
Referendarzew tym liczba według limitu etatów świadczących usługi na rzecz e-sądu
ReferendarzeLiczba obsadzonych etatów w okresie statystycznym
ReferendarzeLiczba obsadzonych etatów na ostatni dzień okresu statystycznego
ReferendarzeW tym obsada osób świadczących usługi na rzecz e-sądu
ReferendarzeObsada średniookresowa
ReferendarzeLiczba według limitu etatów w okresie statystycznym
ReferendarzeLiczba według limitu etatów na ostatni dzień okresu statystycznego