Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar (rubr. 39,40,42 i 43 wykazywane będą za okres od 01-01-2014r.)


Brak rozwinięcia wymiarów