Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    art. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Brak rozwinięcia wymiarów