Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    art. 47 § 1 kk, 57a § 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


Brak rozwinięcia wymiarów