Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - sprawy wyodrębnione w Repertorium "K" oznaczeniem skrótowym "rodz"


Brak rozwinięcia wymiarów