Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nieletni osądzeni w trybie art. 10 §2 kk ("nieletni skazani jak dorośli")


Brak rozwinięcia wymiarów