Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Orzeczone środki karne, przepadek, środki kompensacyjne
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S06O_4.1_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (S06O_4.1_K)
Jednostka
miary
Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 18)Liczba osób wobec których orzeczono środki karne
Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 18)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 18)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 18)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Środki nałożone na skazanych (w. 01 = w. (02 do 05) + (10 do 18)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznychLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznychŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznychŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznychŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 1 kk pozbawienie praw publicznychŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2 kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczejLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2 kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczejŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2 kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczejŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2 kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczejŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2 kk zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczejŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2a kk zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimiLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2a kk zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2a kk zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2a kk zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2a kk zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk ogółem (w. 05 = 06 do 09)Liczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk ogółem (w. 05 = 06 do 09)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk ogółem (w. 05 = 06 do 09)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk ogółem (w. 05 = 06 do 09)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk ogółem (w. 05 = 06 do 09)Środki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk obowiązek powstrzymania się od (zakaz) przebywania w określonych środowiskach lub miejscachLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk obowiązek powstrzymania się od (zakaz) przebywania w określonych środowiskach lub miejscachŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk obowiązek powstrzymania się od (zakaz) przebywania w określonych środowiskach lub miejscachŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk obowiązek powstrzymania się od (zakaz) przebywania w określonych środowiskach lub miejscachŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk obowiązek powstrzymania się od (zakaz) przebywania w określonych środowiskach lub miejscachŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobamiLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobamiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobamiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobamiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz kontaktowania się z określonymi osobamiŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz zbliżania się do określonych osóbLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz zbliżania się do określonych osóbŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz zbliżania się do określonych osóbŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz zbliżania się do określonych osóbŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz zbliżania się do określonych osóbŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sąduLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sąduŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sąduŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sąduŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2b kk zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sąduŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masowąLiczba osób wobec których orzeczono środki karne
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masowąŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - ogółem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masowąŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - razem
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masowąŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - kobiety
Orzeczone środki karne określone w art. 39 pkt 2c kk zakaz wstępu na imprezę masowąŚrodki karne nałożone orzeczeniem (w okresie sprawozdawczym) - w tym wobec osób skazanych za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie z Działu 2.4 - mężczyźni
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia