Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Formy budownictwa
Pozycja grupowania:
Gminy
Jednostka
miary
Budynki mieszkalne jednorodzinneogółemGmina
Budynki mieszkalne jednorodzinneindywidualneGmina
Budynki o dwóch mieszkaniachogółemGmina
Budynki o dwóch mieszkaniachindywidualneGmina
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachogółemGmina
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachindywidualneGmina