Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nowe budynki mieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Pozycja grupowania:
PKOB
Pozycja grupowania:
Formy budownictwa
Pozycja grupowania:
Gminy
Pozycja grupowania:
Podstawy prawne wydania pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym
Jednostka
miary
Budynki mieszkalne jednorodzinneogółemGminaogółem
Budynki mieszkalne jednorodzinneogółemGminawydane na podstawie MPZP
Budynki mieszkalne jednorodzinneindywidualneGminaogółem
Budynki mieszkalne jednorodzinneindywidualneGminawydane na podstawie MPZP
Budynki o dwóch mieszkaniachogółemGminaogółem
Budynki o dwóch mieszkaniachogółemGminawydane na podstawie MPZP
Budynki o dwóch mieszkaniachindywidualneGminaogółem
Budynki o dwóch mieszkaniachindywidualneGminawydane na podstawie MPZP
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachogółemGminaogółem
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachogółemGminawydane na podstawie MPZP
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachindywidualneGminaogółem
Budynki o trzech i więcej mieszkaniachindywidualneGminawydane na podstawie MPZP