Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień


Brak rozwinięcia wymiarów