Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 3)


Brak rozwinięcia wymiarów