Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obsada Sądu (Wydziału)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (S19Z_5.2_W)
Jednostka
miary
Referendarze
Pracownicy administracyjni Urzędnicy
Pracownicy administracyjni Asystenci sędziów
Inni pracownicy