Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sprawy te są składowymi dz. 1., tzn. muszą być wykazane w poszczególnych repertoriach, a także zgodne z wykazem W, w dz. 1. w. 28)


Brak rozwinięcia wymiarów