Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość załatwienia spraw od pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia sprawy do kancelarii komornika składającego sprawozdanie (czas postępowania w danej kancelarii)


Brak rozwinięcia wymiarów