Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)


Brak rozwinięcia wymiarów