Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Grzywna obok pozbawienia wolności (w wysokości kwotowej) – według orzeczenia (a nie przeliczenia z dz. 2.1.)


Brak rozwinięcia wymiarów