Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura kapitału zakladowego - data rejestracji kpitału
Pozycja grupowania:
Seria akcji - liczba porządkowa
Jednostka
miary
1
2
3
4
5
6
7
8
9