Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykaz akcjonariuszy - procent głosów na WZ
Pozycja grupowania:
Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Jednostka
miary
1
2
3