Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wykaz akcjonariuszy - kod serii akcji
Pozycja grupowania:
Nazwa akcjonariusza - liczba porządkowa
Pozycja grupowania:
Kod serii akcji - liczba porządkowa
Jednostka
miary
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
31
32
33
34
35