Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby wykonujące pracę na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego
Pozycja grupowania:
Osoby wykonujące pracę na rzecz PTE
Jednostka
miary
Rada nadzorcza PTE
zatrudnieni w PTE
Zarząd PTE
zatrudnieni w PTE
Inne osoby wykonujące pracę w PTE
kadra kierownicza PTE
zatrudnieni w PTE
doradcy zarządu PTE
zatrudnieni w PTE
doradcy inwestycyjni PTE
zatrudnieni w PTE
pozostali pracownicy PTE
zatrudnieni w PTE
Akwizytorzy OFE ogółem
zatrudnieni w PTE