Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ładowność pojazdów drogowych
Pozycja grupowania:
Rodzaj pojazdu
Jednostka
miary
samochód ciężarowy
przyczepa
naczepa