Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dochód zaspakajający potrzeby gospodarstwa domowego
Pozycja grupowania:
ocena sytuacji materialnej gospodarstwa
Jednostka
miary
dochód bardzo zły
dochód niewystarczający
dochód ledwo wystarczający
dochód dobry
dochód bardzo dobry