Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania wywiadu
Pozycja grupowania:
czas trwania wywiadu
Jednostka
miary
Łączny czas
II część
I część