Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad użytkowych
Pozycja grupowania:
Gatunek, kategoria i typ użytkowy drobiu
Jednostka
miary
Perliczki
Indyki
Gęsi
Kaczki
typ ogólnoużytkowy
typ użytkowy mięsny
typ użytkowy nieśny