Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Struktura wpływu (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem w. 10 i 11 - który należy wypełnić za rok 2012 )


Brak rozwinięcia wymiarów