Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Załatwienia spraw dotyczących kasacji (dział 1.1 wiersz 99 kolumna 3 lit. a)


Brak rozwinięcia wymiarów