Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 338a, 387 kpk


Brak rozwinięcia wymiarów