Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw, w których sąd odwoławczy uzupełnił postępowanie dowodowe


Brak rozwinięcia wymiarów