Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Załatwienia skarg na wyrok sądu odwoławczego (Wykaz WSU) (dział 1.1 wiersz 100 kolumna 3 lit. e)


Brak rozwinięcia wymiarów