Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny oraz spraw odszkodowawczych)


Brak rozwinięcia wymiarów