Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Terminowość sporządzania opinii pisemnych(z wył. tłumaczy przysięgłych)


Brak rozwinięcia wymiarów