Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.)


Brak rozwinięcia wymiarów