Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania


Brak rozwinięcia wymiarów