Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II in-stancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)


Brak rozwinięcia wymiarów