Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji


Brak rozwinięcia wymiarów