Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw ( od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie)


Brak rozwinięcia wymiarów