Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie II instancji


Brak rozwinięcia wymiarów